El lloc web i el domini www.fisiovitalcassa.es corresponen a Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. amb NIF J17868324, C/ de l'esport, 5, Cassà de la Selva Tel. 972 464 469 adreça electrònica fisiovc@gmail.com
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Cla-Sala Fisioterapia S.C.P.n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a Cla-Sala Fisioterapia S.C.P.(framing).
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS Tot i que Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. manifesta que les referències dels productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa. Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Cla-Sala Fisioterapia S.C.P. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
CONDICIONS D’ÚS
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.